In veranderende organisaties wordt steeds meer flexibilteit gevraagd. Individuele verantwoordelijkheid met daarbij ook gebruik maken van verschillen en overeenkomsten. Varierend leiderschap, afhankelijk van het project en mede bepaald door de noodzaak van persoonlijke kwaliteiten en expertise van dát moment. Dat kan per jaar, zelfs per dag verschillen. Daarom is het van groot belang dat organisaties zich bewust zijn van de noodzaak tot krachtig teamwork op alle niveaus. Teams waarbij de leden snel kunnen (om)schakelen en elkaar (h)erkennen in hun verschillende gedragsstijlen. Gebruik maken van die verschillen. Teamleden die niet bang zijn om zich uit te spreken, maar ook niet bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen. Samen bouwen aan vernieuwing vraagt om open communicatie.

Hoe kunnen we het beter doen? Een voorbeeld durven geven. Een goed voorbeeld durven volgen. Open staan voor feedback. Blijven leren. Elke dag. 

In onze trainingen Teameffectiviteit begint het met persoonlijk leiderschap en werken we van binnen naar buiten. Wat drijft jou? Wat is jouw waarde voor het team? Hoe worden jullie samen sterker? Elke dag opnieuw? Welke creatieve planen borrelen er in jouw team? Maak dit bespreekbaar.

Op dit gebied bieden wij de volgende trainingen aan:

Intervisie

Teameffectiviteit voor juridische professionals