Intervisie is een vorm van regelmatig terugkerend, gestructureerd overleg voor gelijkwaardige professionals. Het biedt mogelijkheid voor het aan de orde stellen van vragen over het eigen functioneren, zowel in werk als in gedrag.

Wij hanteren intervisie als een effectieve methode bij teams in ontwikkeling. In een management-developmentleergang is intervisie een zeer geschikt instrument om elkaar, na afloop van de leergang, gericht te blijven ondersteunen in werk en gewenste individuele groei. Het is ook een uiterst bruikbaar hrm-instrument dat werkt bij probleemsituaties in de lijnorganisatie. Tenslotte is intervisie een goede methode om in een training in te zetten, wanneer er behoefte is aan zelfsturende teams. Het zelfsturend vermogen van zowel individuen als teams wordt aangemoedigd met behulp van intervisie.

Intervisie werkt het beste bij groepen van minimaal vier en maximaal acht personen. Het schept voorwaarden om te komen tot gerichte collegiale ondersteuning in het werk en het leidt tot reflectie en verdere professionalisering. De bijeenkomsten vinden regelmatig plaats gedurende een langere periode, bijvoorbeeld drie maanden of een jaar. Aan het eind van deze periode is een eindevaluatie.

Intervisie: zo goed en professioneel mogelijk functioneren, met zoveel mogelijk plezier.