Referenties Rosemarie Bertens

"Vanaf 2017 werken wij samen met SmitBertens Trainers aan de professionalisering en kwaliteit van onze docenten. Met hun ervaring, didactische expertise en veel enthousiasme en passie zijn zij de juiste partners om onze docenten (hoog opgeleide, meest zeer ervaren en bevlogen ambtenaren die lesgeven als nevenfunctie hebben) in een intervisie-achtige sfeer samen te laten leren en feedback te geven op elkaars ervaringen."

Drs. Esther Smeitz-Cohen, Academie voor Overheidsjuristen, Academie voor WetgevingVanaf oktober 2016 werken wij – via SSR  met Rosemarie Smit-Bertens als trainer in Teamwork, Leadership en Communication in Bosnië-Herzegovina. In het kader van verbetering van rechtspraak en internationale samenwerking werken wij, ook in samenwerking met andere Europese landen, vanuit onze rechtbank aan verbetering van efficiency van werkprocessen in Bosnië.  Rosemarie heeft haar inzet verleend aan trainingen waar de interne samenwerking, open communicatie en leiderschap thema's waren. Teamvoorzitters en staff managers zijn door haar bewust gemaakt van het belang van verantwoordelijkheid nemen, een goed feedbackklimaat scheppen en vertrouwen bevorderen voor intervisie. Samen met ons heeft zij een grote slag gemaakt in de verbetering van deze processen. 

"In Sarajevo vertelden ze ons van de week hoe jouw training hen definitief veranderd heeft van binnen. Wat mooi he!".

E. de Rooij, bestuurslid en H. Hoogeveen, senior-rechter van het team Bosnië"De afgelopen 10 jaar hebben wij communicatietrainer Rosemarie Smit-Bertens vaak ingezet en ingehuurd als trainer/coach voor Personal Leadership & Communication en intervisor/supervisor in vertrouwenskwesties.  Zij wordt door onze promovendi, post-doc's én supervisors altijd zeer positief geëvalueerd op deze trainingen die gaan over bewustwording en versteviging van jouw eigen positie binnen de academische wereld"

Dr. Frank L. van Vliet, Erasmus MCIn 2009 leerde ik Rosemarie Bertens kennen als management- en communicatietrainer binnen de rechtspraak. Vanaf 2010 zet ik haar jaarlijks in om de samenwerking en communicatie binnen ons gehele team van de Ombudsman Rotterdam een "boost" te geven. Met haar kennis, inzicht en enthousiasme van Insights Discovery en de jungiaanse persoonlijkheidsvoorkeuren weet ze onze teamleden en het MT de juiste inzichten en kapstokken te geven om de verschillen te (h)erkennen en te waarderen. Confronterend, belangrijk en leuk!

Anne Mieke Zwaneveld, gemeentelijke ombudsman Rotterdam


"Hierbij willen Peter en ik jullie hartelijk danken voor de zeer geslaagde teamdag. Naar aanleiding van de vele positieve reacties kan deze kort worden samengevat met de woorden: actief, leerzaam, enthousiast, samenwerken en vertrouwen, met een borrel en hapje ter afsluiting van de dag. Stap voor stap werken wij zo toe naar een ambitieus, professioneel en positief leer- en werkklimaat voor leerlingen, ouders en ons gehele schoolteam. Een aanrader voor iedereen!"

Ingrid Toneman, Wellant VMBO Madestein - Den Haag"Van 2012 t/m 2014 hebben wij met ons team rechters en juridisch medewerkers van de sector civiel aan Rosemarie Smit-Bertens gevraagd om ons te begeleiden in team- en communicatiesessies. Zij is als jurist voldoende bekend met ons werkveld én als trainer/coach dé partner om met behulp van de methodiek van Insights Discovery (en de jungiaanse voorkeursstijlen) onze voorkeuren en verschillen te waarderen en te doen (h)erkennen. Dat maakt onze teamsessies tot een feestje met veel inzicht in onszelf én plezier."

Mr. A.M. (Marlien) Verhoef, afdelingsvoorzitter afdeling civiel en bestuursrecht Rechtbank Midden-Nederland"In 2013 volgde ik bij Rosemarie een MD leergang voor operationeel leidinggevenden bij het CVOM (onderdeel van het Openbaar Ministerie). Deze leergang heeft mij vooral heel veel over mezelf geleerd. De training en vooral ook de individuele coaching van Rosemarie heeft me daarbij erg geholpen!"

M.J. Weduwer, CVOM"
In 2012 was ik deelnemer aan een MD leergang voor operationeel leidinggevenden binnen het Openbaar Ministerie die door Rosemarie werd gegeven. Zij was een inspirerende, warme en capabele trainer. Vanaf het eerste moment gaf zij mij het vertrouwen om te openen en te leren en dat werd een bijzondere wisselwerking. Ik heb de leergang als zeer waardevol en leerzaam ervaren en ik vind Rosemarie een inspirerend voorbeeld! In mijn werk als leidinggevende weet ik hoe essentieel goede coaching en intervisie en goed luisteren is en daarom houd ik graag contact met haar."

Mildred Lagrouw, Teamleider administratie Openbaar Ministerie Noord-Holland