Privacyverklaring

Laatste update 22 mei 2018

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring staat hoe wij dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SmitBertens Trainers verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. U bezoekt onze website www.smitbertens.nl voor informatie. Bij nadere interesse stuurt u een informatieverzoek, u doet een aanvraag voor een gesprek of Insightsprofiel of u schrijft zich in voor coaching of training. Daarbij laat u online sporen na en/of u laat persoonlijke gegevens achter.

Website

Bij bezoek aan onze website registreren wij:

 • Uw IP-adres
 • Uw internetbrowser en type apparaat
 • Uw locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen

Nieuwsbrief

Voor inschrijving op onze maillijst voor de nieuwsbrief registreren wij enkel de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Aanvragen voor informatiegesprekken en bijeenkomsten, trainingen, coaching en (intervisie)workshops

Mogelijke persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom wij gegevens nodig hebben

SmitBertens Trainers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze uitnodiging of programma’s
 • Mogelijkheid u te kunnen bellen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Mogelijkheid u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid bieden een Insightsprofiel te laten maken
 • SmitBertens Trainers analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SmitBertens Trainers verwerkt tenslotte persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor diensten en ondersteuning op het gebied van coaching, workshops en trainingen kan het zijn dat SmitBertens Trainers bijzondere (persoons-)gegevens van u vraagt. Bijvoorbeeld over uw familie, achtergrond, werkomgeving etc. Vanwege de gevoelige aard van deze gegevens is specifieke bescherming van toepassing. Deze gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de privacywetgeving verwerkt. SmitBertens Trainers gebruikt uw bijzondere persoonsgegevens enkel voor vooraf vastgestelde gerechtvaardigde doelen. Wij bewaren deze informatie standaard gedurende drie jaar, tenzij u aangeeft dat wij de gegevens eerder verwijderen. U kunt ons dan aan het einde van de samenwerking te allen tijde verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

SmitBertens zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek (Google Analytics): 26 maanden
 • Betaalgegevens ten behoeve van belasting: de wettelijke termijn van zeven jaar
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij het volgen van een coachingstraject, workshop of training: drie jaar, tenzij u een verzoek indient om uw gegevens eerder te verwijderen.

Delen met anderen

SmitBertens Trainers verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.

In kaart brengen websitebezoek – cookies

SmitBertens trainers gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smitbertens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SmitBertens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Voor vragen kunt u ons altijd bereiken via:
info@smitbertens.nl
Website: https://www.smitbertens.nl
Telefoonnummer: 0570-510373
Bedrijfsadres: C. van Pallandtlaan 8, 7425 NP Deventer

Beveiliging

SmitBertens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@smitbertens.nl.

In dit statement staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij vinden uw privacy belangrijk, zeker bij de soms gevoelige zaken die aan de orde komen bij coaching, training en opleiding.

Als u op onze website het contactformulier invult, online een brochure of andere publicatie aanvraagt, ons een e-mail stuurt, of inschrijft voor een training of cursus, dan worden uw 
gegevens bewaard zolang als dat nodig is voor de volledige afhandeling ervan. Uw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verstrekt. Uiteraard voldoen we aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij coaching, trainingen en cursussen op locatie, ook in het buitenland, kan het nodig zijn dat wij aan derden uw voor- en achternaam, contactgegevens en mogelijke dieet- en andersoortige wensen moeten doorgeven.

De resultaten van vragenlijsten, oefeningen, opdrachten enz. worden voor u bewaard om daarover met u te kunnen communiceren, ook nadat de training, coaching, opleiding enz. is afgesloten. Uiteraard zolang u daarop prijs stelt. Daarmee kunnen we uw ontwikkeling in de tijd blijven faciliteren, bij mogelijke vervolgtrainingen, enz.

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons bewaard worden, afhankelijk van de informatie die u aan ons geeft:
Algemene gegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht enz.
Communicatiegegevens, van werk en prive, zoals e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens enz.
Zakelijke gegevens, zoals de naam en plaats van de organisatie, de afdeling, uw functienaam en vooropleiding, enz.
Resultaten van uw activiteiten in onze trainingen, cursussen, opleidingen enz.

Beveiliging van uw gegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u en voor ons. We hebben daarom technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens is uiteraard altijd mogelijk, waarvoor u contact met ons kunt opnemen.

Graag houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en ontwikkelingen. Wanneer u niet langer mail van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden middels een e-mail of telefonisch bericht.

Verwerkersovereenkomst 

SmitBertens werkt samen met externe partijen voor de technische ondersteuning en de hosting van onze website en ICT-omgeving. De ondersteunende partijen hebben daarom soms toegang tot persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Met hen hebben we strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.
  

Cookies

Deze website maakt voor een aantal diensten gebruik van cookies. Functionele cookies kunnen worden gebruikt om informatie die u invult op te slaan, zodat deze onthouden kan worden. Met cookies kunnen wij ook onze website optimaliseren. In uw browser kunt de cookie-instellingen zelf aanpassen.

Wijzigingen

Het privacystatement en de cookieverklaring kunnen in de loop van de tijd aangepast worden, waarbij u de laatste versie steeds ziet op onze website.