SmitBertens Trainers biedt coaching aan individuele medewerkers in commerciële omgevingen. Afhankelijk van de individuele vraag en de situatie in de (werk)omgeving van de cliënt bieden we een traject aan van rond de vijf sessies. Hierin komen de volgende aspecten meestal aan de orde:

  • Wat speelt er in het hier en nu?
  • Wat is de vraag?
  • Welke waarden, overtuigingen en patronen heeft u?
  • Welke belemmerende overtuigingen heeft u?
  • Huiswerkopdrachten en bewustwordingsproces, analyseren van probleemsituaties en het uitvergroten van zaken die goed gaan
  • Gesprekken voorbereiden en nabespreken
  • Ankers en actiepunten, persoonlijk actieplan

De coachingssessies bestaan uit gesprekken van anderhalf tot twee uur. Hierin reflecteert u samen met de coach op het proces en op de genomen en nog te nemen stappen. De coach vraagt en spiegelt vanuit de besproken ontwikkelingspunten. Naar wens kan in een intensievere samenwerking met de coach de focus op resultaten verstevigd worden om de kans op succes te maximaliseren. Dit is onder andere nuttig bij speciale (marketing)acties.

Naar wens maken wij in het coachingstraject gebruik van het Insights Discovery Profile. Met dit persoonlijke profiel krijgt u inzicht in uw eigen communicatiestijl en interactie met anderen, een sterkte-zwakte-analyse, uw managementstijl, uw waarde voor het team, ontwikkelingspunten, blinde vlekken en besluitvormingsprocessen.