Intervisie is een vorm van regelmatig terugkerend, gestructureerd overleg voor gelijkwaardige professionals. Het biedt de mogelijkheid voor het aan de orde stellen van vragen over het eigen functioneren, zowel in werk als in gedrag.

Goede intervisie is niet eenvoudig. Het vraagt een houding die het stellen van een oordeel weet uit te stellen en puur gericht is op het blijven stellen van vragen. Het is een uitstekende manier om het eigen gedrag te spiegelen. Het vraagt een grote mate van veiligheid in de groep en een strakke, gestructureerde begeleiding. Het zal zeker bijdragen aan een open en transparant feedback klimaat wanneer de groepsleden én de procesbegeleider (zich hier regelmatig in oefenen.

Wij hanteren intervisie als een effectieve methode bij teams in ontwikkeling. In een management-developmentleergang is intervisie een zeer geschikt instrument om elkaar, ook na afloop van de leergang, gericht te blijven ondersteunen in werk en gewenste individuele groei. Het is ook een uiterst bruikbaar hrm-instrument dat werkt bij probleemsituaties in de lijnorganisatie. Tenslotte is intervisie een goede methode om in een training in te zetten, wanneer er behoefte is aan zelfsturende teams. Het zelfsturend vermogen van zowel individuen als teams wordt aangemoedigd met behulp van intervisie.

Intervisie werkt het beste bij groepen van minimaal vier en maximaal acht personen. Het schept voorwaarden om te komen tot gerichte collegiale ondersteuning in het werk en het leidt tot reflectie en verdere professionalisering. De bijeenkomsten vinden regelmatig plaats gedurende een langere periode, bijvoorbeeld drie maanden of een jaar. Aan het eind van deze periode is een eindevaluatie.

Intervisie en supervisie wordt ook wel in één adem genoemd met intercollegiale toetsing/peer review en feedback. Bij intervisie is het kenmerk het gelijkwaardige groepsproces. Binnen de rechtspraak wordt de term intervisie ook wel gebruikt als “gedragsobservatie ter zitting” waarbij de intervisor feedback geeft op het gedrag van de rechter.

Wat ons betreft is intervisie: zo goed en professioneel mogelijk functioneren, met zoveel mogelijk plezier.