Disclaimer

Met het gebruik van de website smitbertens.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden en op het gebruik van onze website is Nederlands recht van toepassing.


De inhoud van deze website wordt om niet ter beschikking gesteld en dient met name voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of andere onvolkomenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden. 


Voor zover niet anders is aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan SmitBertens. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.