Bij onze vaste relaties ontstaat regelmatig de vraag of wij willen bemiddelen bij conflicten in het managementteam, bij frustratie/vertraging of bij vastgelopen besluitvormingsprocessen. Een externe partner biedt dan een frisse blik, kan zaken verhelderen en processen weer vlot laten lopen.

Door provocatieve coaching maken wij mensen bewust van zichtbare en onzichtbare processen die zich afspelen. Door deze te benoemen en deelnemers uit te nodigen dit ook te doen, ontstaan nieuwe mogelijkheden en eventuele nieuwe vormen van samenwerking.