Bij een coachingstraject wordt u individueel begeleid. Dit is nooit volgens een vaste reeks onderwerpen, maar altijd afgestemd op uw persoonlijke vraag. Gedurende het traject vinden meerdere een-op-eengesprekken plaats, waarbij deze vraag naar voren komt en samen met de coach wordt geanalyseerd. Die zoekt vervolgens naar de openingen en de ruimte die in of achter het probleem zit. Door het gesprek aan te gaan verruimt u uw zelfbewustzijn en wordt de cirkel van (oplossings)mogelijkheden groter. De coach stuurt aan op het vergroten van uw eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Samen gaan we op zoek naar de belemmerende overtuigingen die ervoor zorgen dat u bepaalde zaken volgens vaste patronen verricht. Wanneer die patronen niet (meer) effectief blijken te zijn is het zinvol om te onderzoeken waar ze vandaan komen en hoe u ander gedrag in kunt zetten.

Wij coachen mensen met diverse vragen. Hieronder een greep uit eerdere coachingstrajecten.

  • Welke loopbaan past het beste bij mij? Wat moet ik kiezen?
  • Ik loop vast. Mijn balans tussen werk en vrije tijd is zoek.
  • Ik ben lid van een managementteam, waarin we steeds vaker tegen problemen in de interne communicatie aanlopen. Wat kan ik daar persoonlijk aan doen? Geef mij eens inzicht in mijn communicatiestijl en mijn valkuilen.
  • Ik word geacht een eigen klantenkring te gaan opbouwen. Kunnen jullie mij hierbij helpen? Hoe word ik commercieel bewuster en effectief?
  • Ik wil intern een carrièrestap maken en mijn baas heeft daar ook alle vertrouwen in. Toch loop ik steeds tegen dezelfde zaken aan. Ik wil hier graag concrete ‘jobcoaching’ voor.
Véél van onze (maatwerk) trainingen betreffen teamcoaching óf omvatten in één groep feitelijk meerdere individuele coachingstrajecten. Dat komt door onze persoonlijke aanpak en onze aandacht voor versteviging van bewustwording en de uitnodiging naar mensen om zichzelf te ontwikkelen.
In de MD leergang die wij in 2012 hebben ontwikkeld (in samenwerking met onderwijskundigen in de juridische staan training én coaching naast elkaar. Persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid nemen, pro-actief gedrag, een transparent feedback klimaat scheppen én een heldere visie (durven) uitdragen zijn belangrijke themas. 
In een periode van ongeveer 7 maanden besteden wij in deze MD groepen (10 deelnemers) veel aandacht aan de eigen leervragen van de cursist én de leernoodzaak van de organsiatie (leidinggevende). In onze aanpak gaat de groepsdynamiek binnen de training én onze individuele benadering in tussentijds ingeplande coachingssessies hand in hand. De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, huiswerk- en praktijkopdrachten en daarvaan maken ze reflectieverslagen. In de coachingsessies worden ze door ons uitgedaagd het geleerde verder te verdiepen en zich bewust te maken van de eigen vorderingen.

Naast deze trajecten op maat bieden wij ook sales coaching voor advocaten. Het doel hiervan is het vergroten van de commerciële effectiviteit van de advocaat-medewerker, zodat deze zelf zijn eigen opdrachten en cliënten gaat werven en aan een eigen praktijk kan bouwen. Lees hier meer over sales coaching voor advocaten.