Train de Trainers


Doel: Onze trainingen, coaching, intervisie en leergang ervaring inzetten om collega trainers te ontmoeten en oud-deelnemers te ondersteunen. In de opleidings- of ontwikkelingsactiviteit die zij bij en met ons hebben gedaan is er voor hun mogelijk iets ontstaan of bereikt. Dat kan een verbeterproject zijn óf een inzicht óf een keuze of een wending in hun eigen leven of loopbaan. Wellicht hebben deze mensen de wens om dátgene wat ze zelf bij ons geleerd of ervaren hebben verder uit te dragen of over te dragen aan anderen binnen of ook buiten hun organisatie.

Doelgroep:
-Deelnemers aan de MD leergang van de rechtspraak (2014-2022)
-Deelnemers aan de leergang Leiden van het Openbaar Ministerie
-Deelnemers WE MD programma’s
-Trainers uit Rechtspraak, Advocatuur, Wetenschap, Bedrijfsleven met wie wij hebben samen gewerkt
-Insights Practicioners
-Leden van onze Beroepenveldcommissie

Activiteit:
Workshops met verdieping van de thema’s:

-Persoonlijke effectiviteit, Wie ben ik, Wat wil ik?
-Presentatievaardigheden
-Situationeel Leidinggeven
-Insights: teameffectiviteit: breng je team in kaart
-Insights: Leidinggeven vanuit jouw persoonlijkheidsvoorkeur
-Insights: Motiverende gesprekstechnieken
-Insights: Systemen en Patronen: wat er onder de mat ligt
-Begeleiden van veranderingsprocessen
-Gesprekvaardigheden met een acteur
-Discussie begeleiden
-Gastspreker over maatschappelijke veranderingsproces
(Bits, Bytes en Humanity)
-Resultaatgericht Leidinggeven: wat is dat?
-SMART gesprekken voeren met een acteur
-Bedrijfsvoering: Smart Board van leidinggeven
-HRM; welke wetgeving beïnvloedt jou als leidinggevende?
-HRM; wat is jouw invloed/samenwerking op HRM?
-Outdoor technieken begeleiden
-Leiderschap in beweging; ervaringsgerichte oefeningen begeleiden

Datum: Februari, April, Juni, Augustus, Oktober, December 2023
Tijd: 10.00 uur tot 18.00 uur
Plaats: SmitBertens Trainers Academy
Wie: Groepen van 10 deelnemers (bij 6 aanmeldingen gaat het door).
Prijs: 295 euro per persoon per dag. 

Inspiratie & Retraite


Doel :
Professionals die elkaar ontmoeten in het verlangen. Verlangen naar inspiratie en spiritualiteit. Vanuit verschillend perspectief. Wij bieden het christelijk perspectief maar ook het cultureel antropologische of dat van Jung. Omdat het ons allebei aantrekt en soms ook afstoot. Wij verlangen naar verbinding. Willen er in ieder geval voor zorgen dat het één het ander niet uitsluit. Aandacht voor de taak en de methode enerzijds. Ook aandacht voor de relatie en de verbinding anderzijds. Mensen noemen het God, anderen noemen het de “Eeuwige”, weer anderen noemen het “Verlichting” of Verbinding of Bewustzijn. Aan de Tafels van SBTA Inspiratie & Retraite willen we een platform bieden én krijgen om deze vragen te delen.

Soms samen in gebed en stilstand.
Soms samen in beweging.
In de stilte.
Of met mooie, inspirerende teksten uit verschillende religieuze en wijsgerige tradities als bronnen van inspiratie
Daar waar we elkaar kunnen “raken” en “aansteken”.
Om samen verder onze weg te bewandelen.
Misschien samen een eindje “op te wandelen”.
Of elkaar met liefde weer los te laten.
Ons licht uitstralen naar de wereld.
Van professionals.
Van onze kinderen.
Onze cursisten.
Mensen die geïnteresseerd zijn in onze kwaliteiten.
Om elkaar blijven(d) te voeden in ons verlangen naar inspiratie en retraite.


Doelgroep: Collega’s, zelfstandige professionals met wie wij samen werken
Domein: Trainers, Coaches, Acteurs, Dramatherapeuten, Theologen, Advocaten, Rechters, Regisseurs

Activiteit : Intervisie ochtend of avond van 3,5 uur
Waar: Kantoor SmitBertens trainers, Abdij Sion, Theater atelier Toitoitoi
Tijd: ochtend: 10.00 uur tot 13.00 uur of avond: 19.00 uur tot 22.00 uur
Kosten: 125 euro voor 4 keer per jaar
Data: in overleg met de retraite groep
Data retraite: Bij Abdij Sion kunnen we een meer-daagse retraite verzorgen. Deze plannen we in overleg met de geïnteresseerde Tafel -leden.